Våra garantier och villkor

Vi har sedvanlig företagsförsäkring med tillhörande ansvarsförsäkring samt en försäkring som täcker kunders lösa inlämnade objekt för reparation med upp till 400 000Kr. ( brand, stöld osv.)

Vi har dock ingen flytande fordonsförsäkring, utan alla fordon som eventuellt lämnas för reparation måste därför ha sin egen försäkring som är tecknad av fordonsägaren. Om fordonet skadas, drabbas av stöld eller skadas i samband med att en provkörning genomförs när det är inlämnat för reparation så frånsäger vi oss allt ansvar om ersättning.

Betalning
A. All försäljning sker mot kontant betalning, förskottsbetalning eller mot faktura. ( faktura endast av oss tidigare godkända kunder)
B. Vid en beställning av vissa varor kräver vi en depostion på 50%. Depostionsbeloppet avdrages vid varans utlösande.
Köpeavtals ingående
A. Kunden skall vid en beställning av sin vara, vilken kan ske skriftligen eller muntligen, om möjligt och för undvikande av felleverans ange artikelnummer, beskrivning samt bilmärke och årsmodell.
Leveranstid
A. I normala fall levererar vi en vara inom veckor. Vi förbehåller oss dock en längsta leveranstid av 60 dagar från dagen för den skriftliga eller muntliga beställningen. För ej lagerförda varor gäller leverans tid enligt överenskommelse från fall till fall.
Frakt
A. Leveranser under 20 kg levereras normalt som post paket, varvid frakt och postförskotts avgifter tillkommer.
B. Alla paket över 20 kg levereras normalt med spedition.
C. För alla leveranser som ej löses ut, förbehåller sig RPM-Racing rätten att debitera
kunden kostnaderna för returfrakt och hanteringskostnad ( fn.450:- )
Ångerrätt
A.14 dagars ångerrätt gäller på alla lagerförda varor. Gäller ej på varor som tas hem på beställning.
Ångerrätten förutsätter att varan är oanvänd och oskadad. Faktura / kvitto måste bifogas. Returfrakt betalas av köparen. Varor som återsänds mot postförskott eller efterkrav utlöses EJ.
Bytesrätt
A. Bytesrätt gäller endast efter överenskommelse med ansvarig person på RPM-Racing och inom 30 dagar från inköpsdatum. Bytesrätten förutsätter att varan är oanvänd och oskadad. Faktura / kvitto och ett meddelande om anledningen till byte måste bifogas. Returfrakt betalas av köparen. Varor som återsänds mot postförskott eller efterkrav utlöses EJ. 10 – 20 % expeditionsavgift avdrages varuvärdet vid alla byten.
B. Bytesrätten innebär rätt till byte mot andra artiklar eller tillgodo kvitto.
Specialbeställda varor bytes eller återköps ej.
Reklamation
A. Vid fel på mottagen vara äger kunden rätten att reklamera varan. Detta ska ske snarast efter att felet upptäckts, normalt inom 21 dagar.
B. Reklamerad vara skall vara väl paketerad. Den skall återsändas som vanligt paket. EJ mot postförskott eller efterkrav.
C. Reklamerad vara skall vid återsändandet vara väl rengjord.
D.Vid berättigad reklamation reparerar eller ersätter vi den felaktiga delen.
E. Vi ersätter ej följdskador förorsakade av oss levererad vara, såvida ej följdskada uppstått på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet från vår sida eller med anledning av felaktig monteringsanvisning.
F. Det åligger mottagaren (montören) att kontrollera passform och lämplighet för montering och användande av oss levererad vara.
Garanti växellådor, motorer samt delar
A. 6 månaders garanti på orginalrenoveringar.
På växellådor endast om av oss erhållen ny converter monterats. Se även punkt E.
B. Garanti gäller ej då skador uppkommit på grund av felaktig montering, dålig rengöring av kylsystem eller om andra felaktiga förehavanden har förekommit.
C. Vi ersätter ej kostnader för transport av fordon eller kostnader för i och ur montering av objekt i fråga.
D. På trimningsdelar ges endast funktionsgaranti
E. Om kund har införskaffat eget material som skall användas i reparationen av objektet i fråga så lämnas ingen garanti på objektet.

Dela sidan !