Montera converter och växellåda rätt !

Använd alltid ett växellådskyl som är avpassat för den belastning som lådan ska utsättas för.

Rengör och skölj ledningar och kyl invändigt innan låda och converter monteras !

Innan convertern monteras på lådan, håll den mot flexplattan och kontrollera att piloten går in ordentligt och styrs upp i vevaxeln, min. ca. 5 mm. och att radialspelet ej är för stort. Max. ca. 0,25 mm. Använd t.ex. märkfärg eller dyl. för djupmätningen.

Kontrollera anläggningen mot flexplattan samt hålens storlek och placering.

Kontrollera flexplattan efter sprickor, snedhet eller andra defekter. Kontrollera även att vevaxelns axialspel ligger inom tillverkarens toleranser, då detta påverkar converterns pumpingrepp.

Fyll ca. 0,5 liter ATF olja i convertern innan montering, häll sakta annars rinner det över.

Smörj converterns hals med olja om den är torr.

Montera försiktigt converten på växellådan. Extra viktigt är att säkerställa att pumpdrivningen på converterns hals har gått in i växellådans oljepump ordentligt.

Håll en hand på converterns pilot för att centrera den och samtidigt med andra handen sakta rotera convertern medurs tills den går in i sitt innersta läge. Är du osäker kan ett mått tas mellan block & lådas anliggningsyta på motorn och till anliggningsyta på flexplattan.

Därefter tas ett mått mellan låda & blocks anliggningsyta på lådan och till converterns anliggningsyta, detta mått ska vara större än det första.

Montera växellådan mot motorn i en rak linje samt kontrollera att eventuella avtappningspluggar på convertern hamnar där dom ska gentemot flexplattan. Motor och låda får ej dras ihop med bultarna utan ska gå ihop med handkraft. Kärvar det så avbryt och kontrollera varför.

När bultarna mellan motor och låda är dragna, kontrollera att turbinen snurrar fritt ( förutom convertrar med pinnbult ) Skjut convertern bakåt mot växellådan så långt det går och kontrollera spelet mellan converterns anliggningsyta och flexplattan. Minsta spel är 3 mm. och största spel är 4,5 mm. Kontrollera även samtidigt att piloten på convertern fortfarande är instucken i vevaxeln och styrs upp av denna.

Mindre justering kan göras med planbrickor.

Tänk på att pilotens ingrepp i vevaxeln minskar lika mycket som med brickorna du använder. Pilotens instick i vevaxeln måste alltid vara större än spelet du har bakåt mellan converter och låda när du har justerat färdigt. Skjut fram convertern och kontrollera flexplattans rakhet genom att säkerställa att converterns alla anliggningsytor ligger lika mot flexplattan och skruva sedan fast den i omgångar korsvis.

Justera kickdown wire, stag eller TV wire enligt tillverkarens rekommendationer.

Kontrollera att växelspaks lägen stämmer med lådans lägen på alla växlar !

Fyll ca. 6 – 7 liter ATF olja i växellådan. Använd rätt typ av ATF olja som är avsedd för din växellåda ! Efter start kontrollera oljenivån med oljestickan och fyll till min. markering. Kontrollera om avläsning skall ske i park eller neutral läge med motorn på tomgång.

Fyll ej för mycket då oljan expanderar då den blir varm. Kontrollera nivån igen med varm olja

De flesta automatlådor till bakhjulsdrivna bilar rymmer mellan 8 – 10 liter ATF olja inkl. converter och oljekyl. Kontrollera vad som gäller för ditt fordon.

© RPM Racing 2020

Dela sidan !