Billigare bilförsäkring

Att kunna få en billigare bilförsäkring på bruksbilen än den man har för tillfället kan ju innebära att man sparar pengar som istället kan läggas på entusiastfordonet man har.

Ett nytt bolag som heter Evoli anger att de har en lägre premie än andra men istället en högre självrisk ifall något skulle hända. Bra för den som kör lugnt och säkert och som sällan är inblandat i trafikolyckor. Så här skriver de själva:

“En trygg bilförsäkring till lågt pris!

evoli är alternativet för dig som sällan eller aldrig drabbas av skador och därför vill betala en så låg premie som möjligt. Genom att ha högre självrisker än övriga branschen, en digital process med en hög grad av självbetjäning är vår målsättning att kunna erbjuda riktigt bra priser till vår målgrupp.

Innehållet i försäkringen tål självklart att jämföras med de stora bolagen och skulle olyckan vara framme så är det för oss en självklarhet att du ska få en kompetent och bra skadereglering.

Vi tror dessutom på valmöjligheter så hos oss drabbas du inte av någon bindningstid utan du har alltid rätt att byta försäkringsbolag när du vill.”